בדיקה שנתית לאמצעי כיבוי

תחזוקת מטפים מיטלטלים חייבת להתבצע לפי דרישות תקן ישראלי 129 חלק 1. תקן זה קובע כללי בקרה שוטפת וכללי תחזוקה של מטפים מיטלטלים במקום המצאם.

כאן נסביר את הדרישה לבדיקה, את התקן, התחזוקה והבקרה השותפת.